Telefon: 01 7899 808 Nije se potrebno najaviti!
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak: 10:00 - 18:00h
Adresa: Garešnička 23, Dubrava, Zagreb

Usluge

Jamčimo vrhunsku kvalitetu rendgenskih snimki uz minimalnu dozu zračenja.

CBCT – 3D snimanje zuba (Cone beam CT)

Hyperion X9 nudi inovativno vidno polje snimanja. Koristeći funkciju proširenog vidnog polja (FOV) promjera do 11 cm, vidno polje snimke/snimanja bit će do 13 cm u visinu kako bi Vam se omogućila potpuna analiza, optimizirane snimke gornje i donje čeljusti i maksilarnih sinusa. Nadalje, aparat ne nudi samo „spajanje“ dvaju skupa podataka koje generira software već potpuno automatizirani proces zbog vertikalno proširenog vidnog polja koje osigurava visoku kvalitetu slike. Zračenje je svedeno na minimum.

Snimanje se vrši u 6 programa. Potpuna modifikacija i rekonstrukcija slika izdaje se na DVD-u. Rekonstrukcija slika zbog velike količine podataka šalje se elektroničnom poštom u nekoliko datoteka.

Oprema

Digitalni ortopan

Digitalni ortopan je panoramska snimka zuba gornje i donje čeljusti s pripadajućim temporomandibularnim zglobovima. Usluga podrazumijeva snimanje, izdavanje slike na termalnoj medicinskoj foliji, i rekonstrukciju više slika za lakšu dijagnostiku Vašeg doktora dentalne medicine.

Modificirane se snimke izdaju na CD-u te se elektroničkom poštom šalju doktoru dentalne medicine.

Oprema

Poluortopan

Postupak je isti kao i kod snimanja digitalnog ortopana samo što se snimaju lijeva ili desna strana čeljusti ili prednja fronta. Snimke se izdaju na termalnoj medicinskoj foliji s pet modificiranih snimaka i na CD-u.

Oprema

Kraniogram

Kraniogram je metoda koja se koristi u ortodonciji. Snimanje se može vršiti u tri projekcije (LL, AP, PA). Vrši se radi prikaza odnosa gornje i donje čeljusti, kao i odnosa koštanih djelova kraniuma (glave) i mekih tkiva.

Slika se izdaje na CD-u te se elektroničkom poštom šalje doktoru dentalne medicine.

Oprema

Snimke temporomandibularnih zglobova

Koriste se za prikaz koštanih struktura obje čeljusti.

Izdaju na termalnoj medicinskoj foliji, snimaju se na CD te se elektroničkom poštom šalju doktoru dentalne medicine.

Oprema

Snimke maksilarnih sinusa

Prikazuju strukturu maksilarnih sinusa i omogućavaju detaljan prikaz bolesti i poremećaja kod sinusa i vrhova korijena zuba koji su vezani na maksilarne sinuse.

Snimke se izdaju na termalnoj medicinskoj foliji, snimaju se na CD te se elektroničkom poštom šalju doktoru dentalne medicine.

Oprema

Intraoralne snimke

Snimanje pojedinačnih zuba kako bi se dobio prikaz zuba u cijeloj dužini. Ova tehnika omogućuje detaljnu analizu zuba i okolne koštane strukure.

Snimka se izdaje na termalnoj medicinskoj foliji.

Oprema

Zagrizne snimke (bite-wing)

Zagrizne snimke (bite-wing) su snimke na kojima se prikazuju zubne krune, a koriste se u dijagnostici patologije zubnih kruna, najčešće karijesa.

Snimke se izdaju na termalnoj medicinskoj foliji, snimaju se na CD te se elektroničkom poštom šalju doktoru dentalne medicine.

Oprema